รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : SG
Ethyl acetate
ประเทศ : สาธารณรัฐตุรกี
ประเภทของมาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : Ethyl acetate
ประเทศ : สาธารณรัฐตุรกี
CASE ID : SG2129

พิกัดศุลกากร : 2915.31.00.00.00

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ อยู่ระหว่างการไต่สวน รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวนเพื่อใช้มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น 06 เม.ย. 2567 06 เม.ย. 2567 แบบสอบถาม https://ticaret.gov.tr/ithalat/ticaret-politikasi-savunma-araclari/korunma-onlemleri/sorusturmalar/devam-eden-sorusturmalar-ongoing-investigations/teblig-no-2024-4-etil-asetat-tum-ulkeler
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 5
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4740
อีเมล์ : tird.g5@moc.go.th