รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : SG
Polyester staple fibres
ประเทศ : สาธารณรัฐตุรกี
ประเภทของมาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : Polyester staple fibres
ประเทศ : สาธารณรัฐตุรกี
CASE ID : SG2126

พิกัดศุลกากร : 5503.20.00.00.00

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการและอยู่ระหว่างการทบทวน รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 ประกาศเปิดการไต่สวน 30 พ.ค. 2563
2 ประกาศผลการไต่สวนชั้นที่สุด (ใช้มาตรการครั้งแรก) 23 ก.ย. 2564 22 ก.ย. 2567 24 ส.ค. 2564 ประเทศไทยได้รับยกเว้นจากการใช้มาตรการฯ เนื่องจากมีการนำเข้าจากไทยน้อยกว่าร้อยละ 3 ของปริมาณนำเข้ารวม และไม่เกินร้อยละ 9 ของประเทศกำลังพัฒนา ตาม Article 9.1 ของ WTO Agreement on Safeguards
3 การเปิดทบทวนเพื่อขยายเวลาการใช้มาตรการฯ
3.1 เปิดการทบทวนฯ ครั้งที่ 1 19 เม.ย. 2567 19 เม.ย. 2567 แบบสอบถามและข้อมูลเพิ่มเติม https://ticaret.gov.tr/ithalat/ticaret-politikasi-savunma-araclari/korunma-onlemleri/sorusturmalar/devam-eden-sorusturmalar-ongoing-investigations/i-uzatma-teblig-no2024-6-polyester-elyaf-tum-ulkeler
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 5
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4740
อีเมล์ : tird.g5@moc.go.th