รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : SG
Grinding balls and similar articles for mills (Grinding balls)
ประเทศ : สาธารณรัฐตุรกี
ประเภทของมาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : Grinding balls and similar articles for mills (Grinding balls)
ประเทศ : สาธารณรัฐตุรกี
CASE ID : SG2122

พิกัดศุลกากร : 7325.91.00.00.00 และ 7326.11.00.00.00

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 ประกาศเปิดการไต่สวน 09 ต.ค. 2564 09 ต.ค. 2564
2 ประกาศผลการไต่สวนชั้นที่สุด 26 ส.ค. 2565 25 ส.ค. 2568 27 ก.ค 2565 ประเทศไทยไม่ได้รับยกเว้นจากการใช้มาตรการฯ โดยมีการเรียกเก็บอัตราอากร ดังนี้ ปีที่ 1 (26 ส.ค. 65 – 25 ส.ค. 66) 200 USD/Ton, ปีที่ 2 (26 ส.ค. 66 – 25 ส.ค. 67) 195 USD/Ton, และปีที่ 3 (26 ส.ค. 67 – 25 ส.ค. 68) 190 USD/Ton
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 5
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4740
อีเมล์ : tird.g5@moc.go.th