รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : SG
สินค้า Coated Fiberboard
ประเทศ : ราชอาณาจักรโมร็อกโก
ประเภทของมาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : สินค้า Coated Fiberboard
ประเทศ : ราชอาณาจักรโมร็อกโก
CASE ID : SG2121

พิกัดศุลกากร : 4411.12.00.90, 4411.13.00.90, 4411.14.00.90, 4411.92.00.90, 4411.93.00.90, 4411.94.00.90

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ อยู่ระหว่างการไต่สวน รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 ประกาศเปิดไต่สวน 20 ก.พ. 2567 https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=@Symbol=%20(g/sg/n/6/mar/15)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true#
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 5
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4740
อีเมล์ : tird.g5@moc.go.th