รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : SG
Other paper and cardboard
ประเทศ : สาธารณรัฐตุรกี
ประเภทของมาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : Other paper and cardboard
ประเทศ : สาธารณรัฐตุรกี
CASE ID : SG2119

พิกัดศุลกากร : 4805.11.00.00.00 4805.12.00.00.00 4805.19.10.00.00 4805.19.90.00.00 4805.24.00.00.00 4805.25.00.00.00

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวนเพื่อใช้มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น 12 ม.ค. 2567 12 ม.ค. 2567
2 ประกาศผลการไต่สวนชั้นที่สุด 28 ก.ค 2567 28 มิ.ย. 2567 สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://ticaret.gov.tr/ithalat/ticaret-politikasi-savunma-araclari/korunma-onlemleri/sorusturmalar/tamamlanan-sorusturmalar-completed-investigations/teblig-no2024-1-kagit-tum-ulkeler
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 5
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4740
อีเมล์ : tird.g5@moc.go.th