รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : SG
Expansible Polystyrene (EPS)
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ประเภทของมาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : Expansible Polystyrene (EPS)
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
CASE ID : SG2111

พิกัดศุลกากร : 3903.11.10

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร

-

อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

-

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 ผลการไต่สวนมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น 24 ธ.ค. 2564 23 ธ.ค. 2567 ผลชั้นที่สุด เก็บอากรในอัตรา ดังนี้ ปีที่ 1 2,452,711 รูเปียต่อตัน (ตั้งแต่ 24 ธ.ค. 64 – 23 ธ.ค. 65) ปีที่ 2 2,428,184 รูเปียต่อตัน (ตั้งแต่ 24 ธ.ค. 65 – 23 ธ.ค. 66) ปีที่ 3 2,403,902 รูเปียต่อตัน (ตั้งแต่ 24 ธ.ค. 66 – 23 ธ.ค. 67)
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 8
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4742
อีเมล์ : tirdg8@gmail.com