รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : SG
Articles of Apparel and Clothing Accessories
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ประเภทของมาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : Articles of Apparel and Clothing Accessories
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
CASE ID : SG2109

พิกัดศุลกากร : 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6109, 6110, 6111, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6209, 6214

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร

-

อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

-

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 การไต่สวนมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น 12 พ.ย. 2564 11 พ.ย. 2567 ไทยการเรียกเก็บอากรประกอบด้วยสินค้า 6 รายการ ดังนี้ (1) Top Garments-Casual (2) Top Garments-Formal (3) Bottom Garments (4) Suits, Ensembles and Dresses (5) Outerwear (6) Babies’ garments and clothing accessories โดยเก็บอากรในอัตรา ดังนี้ ปีที่ 1 19,260 – 63,000 รูเปียต่อชิ้น (ตั้งแต่ 12 พ.ย. 64 – 11 พ.ย. 65) ปีที่ 2 18,297 – 59,850 รูเปียต่อชิ้น (ตั้งแต่ 12 พ.ย. 65 – 11 พ.ย. 66) ปีที่ 3 17,382 – 56,858 รูเปียต่อชิ้น (ตั้งแต่ 12 พ.ย. 66 – 11 พ.ย. 67)
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 8
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4742
อีเมล์ : tirdg8@gmail.com