รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : SG
Ceramic flags and paving, hearth or wall tiles (ไทยได้รับการยกเว้นจากการบังคับใช้มาตรการ)
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ประเภทของมาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : Ceramic flags and paving, hearth or wall tiles (ไทยได้รับการยกเว้นจากการบังคับใช้มาตรการ)
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
CASE ID : SG2108

พิกัดศุลกากร : 6907.21.91, 6907.21.92, 6907.21.93, 6907.21.94, 6907.22.91, 6907.22.92, 6907.22.93, 6907.22.94, 6907.23.91, 6907.23.92, 6907.23.93, 6907.23.94

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 12 ต.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 ผลการไต่สวนมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น 12 ต.ค. 2561 11 ต.ค. 2564 21 ก.ย. 2561 กำหนดอากรในอัตรา ดังนี้ ปีที่ 1 ร้อยละ 23 (ตั้งแต่ 12 ต.ค. 61 – 11 ต.ค. 62) ปีที่ 2 ร้อยละ 21 (ตั้งแต่ 12 ต.ค. 62 – 11 ต.ค. 63) ปีที่ 3 ร้อยละ 19 (ตั้งแต่ 12 ต.ค. 63 – 11 ต.ค. 64) - ประเทศไทยได้รับการยกเว้น
2 ผลการทบทวนเพื่อขยายระยะเวลาการใช้มาตรการ 18 พ.ย. 2564 17 พ.ย. 2567 18 พ.ย. 2564 กำหนดอากรในอัตรา ดังนี้ ปีที่ 1 ร้อยละ 17 (ตั้งแต่ 18 พ.ย. 64 – 17 พ.ย. 65) ปีที่ 2 ร้อยละ 15 (ตั้งแต่ 18 พ.ย. 65 – 17 พ.ย. 66) ปีที่ 3 ร้อยละ 13 (ตั้งแต่ 18 พ.ย. 66 – 17 พ.ย. 67) - ประเทศไทยได้รับการยกเว้นอากร
3 การทบทวนเพื่อขยายระยะเวลาการใช้มาตรการ ครั้งที่ 2
3.1 เปิดการไต่สวนเพื่อขยายเวลาการใช้มาตรการ 21 มิ.ย. 2567 กำหนดให้ยื่นเอกสารแสดงตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียให้แก่ KPPI ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 และจัดรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2567
3.1.1 แบบสอบถาม 13 ก.ค 2567 ขอให้ตอบกลับภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2567 ทาง kppi@kemendag.go.id
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 8
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4742
อีเมล์ : tirdg8@gmail.com