รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : SG
Coated Paper and Paperboard, not including Banknotes Paper (มาตรการหมดอายุ)
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ประเภทของมาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : Coated Paper and Paperboard, not including Banknotes Paper (มาตรการหมดอายุ)
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
CASE ID : SG2106

พิกัดศุลกากร : 4810.13.11.00, 4810.13.19.00, 4810.13.91.90, 4810.13.99.90, 4810.14.11.00, 4810.14.19.00, 4810.14.91.90, 4810.14.99.90, 4810.19.11.00, 4810.19.19.90, 4810.19.91.90, 4810.19.99.90

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 17 เม.ย. 3110
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 ผลการไต่สวนมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น 07 ก.ย. 2558 06 ก.ย. 2561 กำหนดอากรในอัตรา ดังนี้ ปีที่ 1 ร้อยละ 9.00 (ตั้งแต่ 7 ก.ย. 58 – 6 ก.ย. 59) ปีที่ 2 ร้อยละ 7.00 (ตั้งแต่ 7 ก.ย. 59 – 6 ก.ย. 60) ปีที่ 3 ร้อยละ 5.00 (ตั้งแต่ 7 ก.ย. 60 – 6 ก.ย. 61) - ประเทศไทยได้รับการยกเว้น - มาตรการหมดอายุ
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 8
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4742
อีเมล์ : tirdg8@gmail.com