รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : SG
Bars and Rods, Hot – Rolled, in Irregularity Wound Coils (มาตรการหมดอายุ)
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ประเภทของมาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : Bars and Rods, Hot – Rolled, in Irregularity Wound Coils (มาตรการหมดอายุ)
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
CASE ID : SG2105

พิกัดศุลกากร : 7213.91.10 7213.91.20 7213.91.90 7213.99.10 7213.99.20 7213.99.90 7227.90

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 ผลการไต่สวนมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น 17 ส.ค. 2558 16 ส.ค. 2561 กำหนดอากรในอัตรา ดังนี้ ปีที่ 1 ร้อยละ 14.50 (ตั้งแต่ 17 ส.ค. 58 – 16 ส.ค. 59) ปีที่ 2 ร้อยละ 10.0 (ตั้งแต่ 17 ส.ค. 59 – 16 ส.ค. 60) ปีที่ 3 ร้อยละ 5.50 (ตั้งแต่ 17 ส.ค. 60 – 16 ส.ค. 61) - ประเทศไทยได้รับการยกเว้น - มาตรการหมดอายุ
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 8
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4742
อีเมล์ : tirdg8@gmail.com