รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : SG
สินค้ากลุ่มเหล็ก 28 กลุ่มสินค้า
ประเทศ : สหภาพยุโรป
ประเภทของมาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : สินค้ากลุ่มเหล็ก 28 กลุ่มสินค้า
ประเทศ : สหภาพยุโรป
CASE ID : SG2087

พิกัดศุลกากร :

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 30 มิ.ย. 2569
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 5
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4740
อีเมล์ : tird.g5@moc.go.th