รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : SG
กระเบื้องปูพื้นและติดผนัง
ประเทศ : มาเลเซีย
ประเภทของมาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : กระเบื้องปูพื้นและติดผนัง
ประเทศ : มาเลเซีย
CASE ID : SG2080

พิกัดศุลกากร : 6907.21.21, 6907.21.23, 6907.21.91, 6907.21.93, 6907.22.11, 6907.22.13, 6907.22.91, 6907.22.93, 6907.23.11, 6907.23.13, 6907.23.91 และ 6907.23.93

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวนมาตรการปกป้อง 13 ก.ย. 2563 ประกาศในเว็บไซต์ของ WTO : https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/G/SG/N6MYS6.pdf&Open=True
2 ประกาศยุติการไต่สวนฯ
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 8
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4742
อีเมล์ : tirdg8@gmail.com