รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : SG
High-Density Polyethylene (HDPE) pellets and granules
ประเทศ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ประเภทของมาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : High-Density Polyethylene (HDPE) pellets and granules
ประเทศ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
CASE ID : SG2078

พิกัดศุลกากร : 3901.20.00

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

ปีที่ 1 อัตราอากร 1,338 เปโซ/ตัน

ปีที่ 2 อัตราอากร 1,271 เปโซ/ตัน

ปีที่ 3 อัตราอากร 1,208 เปโซ/ตัน

ใช้มาตรการเป็นเวลา 3 ปี โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่มีประกาศจากกรมศุลกากรของฟิลิปปินส์ (BOC) หรือ เมื่อพ้นกำหนด 15 วัน หลังจากวันที่มีการประกาศทางหนังสือพิมพ์ (publication)  (ซึ่งมีการลงหนังสือพิมพ์วันที่ 12 ตุลาคม 2565 จึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2565)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 28 ต.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 02 พ.ย. 2568
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวนเบื้องต้นมาตรการปกป้อง สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/SGM_lldpe-hdpe
2 เปิดการไต่สวนมาตรการปกป้องอย่างเป็นทางการ 30 ก.ย. 2564 สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ https://dtiwebfiles.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/BIS/Trade%20Remedies/DTI%20NOTICES%2CORDERS%2CINITIATION%20%26%20PRELIMINARY%20REPORTS/Safeguard%20Measures/HDPE%20and%20LLDPE/HDPE/Preliminary/index.html
2.1 ประกาศการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing) สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://tariffcommission.gov.ph/ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ภายในวันที่ 18 ก.พ. 2565 เวลา 12.00 น. (เวลา ณ กรุงมะนิลา)
2.2 ผลการไต่สวนชั้นที่สุด 28 ต.ค. 2565 02 พ.ย. 2568 30 ก.ย. 2565 DTI ประกาศผลการไต่สวนชั้นที่สุดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งใช้มาตรการเป็นเวลา 3 ปี โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่มีประกาศจากกรมศุลกากรของฟิลิปปินส์ (BOC) หรือ เมื่อพ้นกำหนด 15 วัน หลังจากวันที่มีการประกาศทางหนังสือพิมพ์ (publication) (ซึ่งมีการลงหนังสือพิมพ์วันที่ 12 ตุลาคม 2565 จึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2565)
3 ประกาศเริ่มกระบวนการพิจารณาติดตามการพัฒนาอุตสาหกรรม HDPE ของฟิลิปปินส์
3.1 ประกาศการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing) การพัฒนาอุตสาหกรรม HDPE ของฟิลิปปินส์ 08 พ.ค. 2567 มีกำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. (เวลา ณ กรุงมะนิลา) ผ่านระบบ Videoconferencing โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการด้านภาษีได้ที่ https://tariffcommission.gov.ph/ ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00 น. (เวลา ณ กรุงมะนิลา)
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 2
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4722
อีเมล์ : tird2@moc.go.th