รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : SG
Aluminum Zinc (GL) Sheets, Coils and Strips
ประเทศ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ประเภทของมาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : Aluminum Zinc (GL) Sheets, Coils and Strips
ประเทศ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
CASE ID : SG2075

พิกัดศุลกากร : 7210.61.11, 7210.61.19, 7210.61.91, 7210.61.92, 7210.61.99, 7210.69.11, 7210.69.19, 7210.69.91, 7210.69.99, 7212.50.19, 7212.50.23, 7212.50.24, 7212.50.29, 7212.50.93, 7212.50.94 และ 7212.50.99

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวนเบื้องต้นมาตรการปกป้อง 15 มิ.ย. 2563
2 ประกาศยุติการไต่สวน 24 ก.ย. 2564
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 2
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4722
อีเมล์ : tird2@moc.go.th