รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : SG
Certain semi-finished and finished products of alloy and non-alloy steel (ไทยได้รับการยกเว้นจากการบังคับใช้มาตรการปกป้อง)
ประเทศ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ประเภทของมาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : Certain semi-finished and finished products of alloy and non-alloy steel (ไทยได้รับการยกเว้นจากการบังคับใช้มาตรการปกป้อง)
ประเทศ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
CASE ID : SG2073

พิกัดศุลกากร : 7207.11.00, 7207.19.00, 7207.20.29, 7207.20.99, 7224.90.00, 7213.10.10, 7213.10.90, 7213.91.20, 7214.20.31, 7214.20.41, 7227.90.00, 7228.30.10 และ 9811.00.10

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร

- ขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้องกับสินค้า Finished products of alloy and non-alloy steel เท่านั้น ซื่งอยู่ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากร 7213.10.10, 7213.10.90, 7213.91.20, 7214.20.31, 7214.20.41, 7227.90.10, 7227.90.90, 7228.30.10 และ 9811.00.10

- ไทยได้รับการยกเว้นจากการบังคับใช้มาตรการดังกล่าว ***

อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

Finished products of alloy and non-alloy steel

ปีที่ 1 อัตราร้อยละ 6.3 (ตั้งแต่ 22 มี.ค. 66 – 21 มี.ค. 67)

ปีที่ 2 อัตราร้อยละ 6.2 (ตั้งแต่ 22 มี.ค. 67 – 21 มี.ค. 68)

ปีที่ 3 อัตราร้อยละ 6.1 (ตั้งแต่ 22 มี.ค. 68 – 21 มี.ค. 69)

และตั้งแต่ 22 มี.ค. 69 เป็นต้นไป อัตราร้อยละ 0 หากไม่มีการขยายระยะเวลา

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 22 มี.ค. 2566
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 21 พ.ค. 2569
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการทบทวนการบังคับใช้มาตรการปกป้อง ครั้งที่ 1 22 ส.ค. 2562
2 ผลการทบทวนการบังคับใช้มาตรการปกป้อง (ไทยถูกใช้มาตรการปกป้อง) 22 มี.ค. 2563 21 มี.ค. 2566
3 เปิดการทบทวนการบังคับใช้มาตรการปกป้อง ครั้งที่ 2 04 พ.ย. 2022
3.1 ประกาศจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการทบทวนการบังคับใช้มาตรการปกป้อง 31 ม.ค. 2023 มีกำหนดจัดประชุมในวันที่ 3 มีนาคม 2566 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวได้ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่ http://www.trav.gov.vn/default.aspx?page=news&do=detail&id=7a12f9fb-e747-4e51-a200-00f3c62b4cb1
4 ผลการทบทวนการบังคับใช้มาตรการปกป้อง (ไทยได้รับการยกเว้น) 22 มี.ค. 2566 21 มี.ค. 2569 ขยายการบังคับใช้มาตรการปกป้องออกไปอีก 3 ปี (ตั้งแต่ 22 มี.ค. 66 - 21 มี.ค. 2569) โดยขยายเวลาการใช้มาตรการกับสินค้า Finished products of alloy and non-alloy steel เท่านั้น และประเทศไทยได้รับการยกเว้นจากการใช้มาตรการปกป้องดังกล่าว
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 2
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4722
อีเมล์ : tird2@moc.go.th