รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : SG
Solar Cells whether or not assembled in modules or panels
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
ประเภทของมาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : Solar Cells whether or not assembled in modules or panels
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
CASE ID : SG2072

พิกัดศุลกากร : 8541.40.11, 8541.40.12

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร

ประเทศไทยถูกเรียกเก็บอากร SG รายละเอียดังนี้ (เรียกเก็บเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 - 29 กรกฎาคม 2564)

ในช่วง 6 เดือนแรก ร้อยละ 14.90

ในช่วง 6 เดือนหลัง ร้อยละ 14.50

อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 30 ก.ค 2563
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 29 ก.ค 2564
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน
2 ผลชั้นที่สุด 30 ก.ค 2561 29 ก.ค 2563
3 เปิดทบทวน (ครั้งที่ 1) 03 มี.ค. 2020 http://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/ENG%20signed%20NOI%20solar%203.3.20.pdf
4 ผลชั้นที่สุด (ทบทวนครั้งที่ 1) 30 ก.ค 2563 29 ก.ค 2564 http://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/Solar%20Final%20%20Findings%20of%20Review.pdf
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com