รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : SG
Certain Steel Products
ประเทศ : แคนาดา
ประเภทของมาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : Certain Steel Products
ประเทศ : แคนาดา
CASE ID : SG2070

พิกัดศุลกากร : 7208.51.00.10, 7208.51.00.93, 7208.51.00.94, 7208.51.00.95, 7208.52.00.10, 7208.52.00.93, 7208.52.00.96, 7223.00.00.10, 7223.00.00.20

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/cn-ad/cn19-08-eng.html

 

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 13 พ.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 24 ต.ค. 2564
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวน 11 ต.ค. 2561 https://decisions.citt-tcce.gc.ca/citt-tcce/s/en/418294/1/document.do
2 ผลการไต่สวน 13 พ.ค. 2562 https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/cn-ad/cn19-08-eng.html
3 การยื่นคำร้องขอยกเว้นอากร (Exclusion Requests)
3.1 การยื่นคำร้องขอยกเว้นอากร (Exclusion Requests) ครั้งที่ 1
3.2 การยื่นคำร้องขอยกเว้นอากร (Exclusion Requests) ครั้งที่ 2
3.3 การยื่นคำร้องขอยกเว้นอากร (Exclusion Requests) ครั้งที่ 3 15 ม.ค. 2563 https://www.citt-tcce.gc.ca/en/forms/forms.html
3.4 การยื่นคำร้องขอยกเว้นอากร (Exclusion Requests) ครั้งที่ 4 10 พ.ค. 2564 https://decisions.citt-tcce.gc.ca/citt-tcce/rs/en/item/18122/index.do
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 6
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4739
อีเมล์ : tird.gvi@moc.go.th