รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : SG
Yarn (Other than sewing thread) of Synthetic and Artificial Staple Fibres
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ประเภทของมาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : Yarn (Other than sewing thread) of Synthetic and Artificial Staple Fibres
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
CASE ID : SG2064

พิกัดศุลกากร : 5509.22.00, 5509.32.00, 5509.51.00, 5509.53.00, 5510.12.00 และ 5510.90.00

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

ปีที่ 1  766 รูเปียต่อกิโลกรัม

(ตั้งแต่ 22 พ.ค. 2566 – 21 พ.ค. 2567)

ปีที่ 2  553 รูเปียต่อกิโลกรัม

(ตั้งแต่ 22 พ.ค. 2567 – 21 พ.ค. 2568)

ปีที่ 3  340 รูเปียต่อกิโลกรัม

(ตั้งแต่ 22 พ.ค. 2568 – 21 พ.ค. 2569)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 21 พ.ค. 2569
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวนมาตรการปกป้อง 18 ก.ย. 2562
2 ประกาศบังคับใช้มาตรการชั่วคราว เป็นเวลา 200 วัน 09 พ.ย. 2562 ไทยถูกบังคับใช้มาตรการปกป้องชั่วคราว เป็นระยะเวลา 200 วัน โดยถูกเรียกเก็บอากรชั่วคราวในอัตรา 1,405 รูเปียต่อกิโลกรัม
3 ประกาศผลการไต่สวนชั้นที่สุด 27 พ.ค. 2563 08 ธ.ค. 2565 ไทยถูกบังคับใช้มาตรการปกป้อง
4 ประกาศผลการไต่สวนเพื่อขยายระยะเวลาการใช้มาตรการ 22 ก.ค 2566 21 พ.ค. 2569 22 พ.ค. 2566 ไทยถูกบังคับใช้มาตรการปกป้องในอัตรา 766 รูเปียต่อกิโลกรัม ในปีแรก 553 รูเปียต่อกิโลกรัม ในปีที่ 2 และ 340 รูเปียต่อกิโลกรัม ในปีที่ 3
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 8
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4742
อีเมล์ : tirdg8@gmail.com