รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : SG
Single Mode Optical Fibre
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
ประเภทของมาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : Single Mode Optical Fibre
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
CASE ID : SG2054

พิกัดศุลกากร : 9001.10.00

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

ประเทศไทยอยู่ในบัญชีรายชื่อประเทศกำลังพัฒนาที่ได้รับการยกเว้นจากการเรียกเก็บอากรปกป้องตามประกาศเลขที่ 16/2016 – custom(NT) ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 21 ส.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 20 ส.ค. 2564
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 23 ก.ย. 2562 http://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/English%20%20version_0.pdf
2 ผลชั้นที่สุด 21 ส.ค. 2563 20 ส.ค. 2564 http://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/NCV%20Final%20Finding.pdf
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com