รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : SG
Phenol
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
ประเภทของมาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : Phenol
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
CASE ID : SG2052

พิกัดศุลกากร : 2907.11.10

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 23 ส.ค. 2562 http://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/initiation%20notification%20of%20Phenol%20dated%2023rd%20August%202019.pdf
2 ยุติการไต่สวน 13 เม.ย. 2563 13 เม.ย. 2563
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com