รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : SG
Float Glass
ประเทศ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ประเภทของมาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : Float Glass
ประเทศ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
CASE ID : SG2048

พิกัดศุลกากร : 7005.29.90, 7005.21.90 และ 7005.10.90

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวน 19 ก.พ. 2562
2 ประกาศบังคับใช้มาตรการชั่วคราว เป็นเวลา 200 วัน 15 ส.ค. 2562 กำหนดให้เรียกเก็บอากรชั่วคราวเป็นระยะเวลา 200 วัน โดย พิกัด 7005.29.90 เรียกเก็บอากร 2,552 เปโซ/ตัน พิกัด 7005.21.90 และ 7005.10.90 เรียกเก็บอากร 2,835 เปโซ/ตัน
3 ประกาศผลการไต่สวนชั้นที่สุด (ยุติการไต่สวน) 17 ก.ค 2563 https://www.thaitr.go.th/storage/announcements/KMO3KGyQHRxuyGIGhi0dI5TBxG5l9CETFO4mo7bn.pdf
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 2
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4722
อีเมล์ : tird2@moc.go.th