รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : SG
ปูนซีเมนต์ (Cement)
ประเทศ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ประเภทของมาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : ปูนซีเมนต์ (Cement)
ประเทศ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
CASE ID : SG2047

พิกัดศุลกากร : 2523.2990 และ 2523.9000

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

ปีที่ 1 อัตราอากร 250 เปโซ/ตัน หรือ 10 เปโซ/ขนาดบรรจุ 40 กิโลกรัม 
ปีที่ 2 อัตราอากร 245 เปโซ/ตัน หรือ 9.80 เปโซ/ขนาดบรรจุ 40 กิโลกรัม
ปีที่ 3 อัตราอากร 200 เปโซ/ตัน หรือ 8 เปโซ/ขนาดบรรจุ 40 กิโลกรัม

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 22 ต.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 21 ต.ค. 2565
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวนมาตรการปกป้อง 10 ก.ย. 2561
2 ประกาศบังคับใช้มาตรการชั่วคราว เป็นเวลา 200 วัน กำหนดให้เรียกเก็บอากรชั่วคราว 210 เปโซ/ตัน เป็นระยะเวลา 200 วัน
3 ประกาศผลการไต่สวนชั้นที่สุด 22 ต.ค. 2562 21 ต.ค. 2565
4 เปิดการไต่สวนทบทวนการบังคับใช้มาตรการปกป้อง 24 ก.พ. 2565 มีกำหนดจะจัดการประชุมเบื้องต้น (Preliminary Conference) ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 9.00-11.00 น. สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวได้ที่ https://tariffcommission.gov.ph/ ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2565
5 ประกาศการประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing) ได้ประกาศแจ้งกำหนดการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing) ในระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2565 และวันที่ 13-14 มิถุนายน 2565 โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://tariffcommission.gov.ph/ ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น. (เวลา ณ กรุงมะนิลา)
6 ประกาศผลการทบทวนการบังคับใช้มาตรการปกป้อง 24 ต.ค. 2022 ไม่ต่ออายุการใช้มาตรการปกป้อง ซึ่งมาตรการดังกล่าวสิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2565
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 2
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4722
อีเมล์ : tird2@moc.go.th