รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : SG
Aluminum Foil (ไทยได้รับการยกเว้นจากการบังคับใช้มาตรการ)
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ประเภทของมาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : Aluminum Foil (ไทยได้รับการยกเว้นจากการบังคับใช้มาตรการ)
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
CASE ID : SG2045

พิกัดศุลกากร : 7607.11.00

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวนมาตรการปกป้อง 09 ต.ค. 2561
2 ประกาศร่างผลชั้นที่สุด 07 ก.พ. 2562
3 ประกาศผลการไต่สวนชั้นที่สุด 07 พ.ย. 2562 06 พ.ย. 2564 ไทยได้รับการยกเว้นจากการบังคับใช้มาตรการปกป้อง
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 2
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4722
อีเมล์ : tird2@moc.go.th