รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : SG
Sulfuric acid and oleum
ประเทศ : ยูเครน
ประเภทของมาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : Sulfuric acid and oleum
ประเทศ : ยูเครน
CASE ID : SG2012

พิกัดศุลกากร : 2807

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ - รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 10 ส.ค. 2560
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 8
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4742
อีเมล์ : tirdg8@gmail.com