รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : SG
Glass Bottles
ประเทศ : สาธารณรัฐตูนิเซีย
ประเภทของมาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : Glass Bottles
ประเทศ : สาธารณรัฐตูนิเซีย
CASE ID : SG2006

พิกัดศุลกากร : 701090

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ - รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 30 ก.ย. 2560
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 8
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4742
อีเมล์ : tirdg8@gmail.com