รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : SG
Hot-rolled flat products of non-alloy and other alloy steel in coils of a width of 600 mm or more
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
ประเภทของมาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : Hot-rolled flat products of non-alloy and other alloy steel in coils of a width of 600 mm or more
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
CASE ID : SG2001

พิกัดศุลกากร : 7208 ; 721931 ; 721932 ; 721933 ; 721934 ; 721935 ; 722020 ; 722090 ; 722530

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ - รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 27 ก.ค 2558
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 8
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4742
อีเมล์ : tirdg8@gmail.com