รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : CVD
Epichlorohydrin
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
ประเภทของมาตรการ : CVD
ชื่อสินค้า : Epichlorohydrin
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
CASE ID : CVD2033

พิกัดศุลกากร : 2910.30.00

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ อยู่ระหว่างการไต่สวน รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 กระบวนการไต่สวน
1.1 เปิดไต่สวน
1.1.1 ประกาศเปิดไต่สวน 03 ต.ค. 2566 https://www.dgtr.gov.in/countervailing-duty-investigation/countervailing-duty-anti-subsidy-investigation-concerning-imports-
1.1.2 คำขอฯ ฉบับเปิดเผย
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com