รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : CVD
Saturated Fatty Alcohols
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
ประเภทของมาตรการ : CVD
ชื่อสินค้า : Saturated Fatty Alcohols
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
CASE ID : CVD2032

พิกัดศุลกากร : 3823.70.10, 3823.70.20, 3823.70.40, 3823.70.90

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทย จะถูกเรียกเก็บอากร CVD ในอัตราดังนี้

1.  Global Green Chemicals Public Company Limited  ในอัตราร้อยละ 3

2. รายอื่น ๆ ในอัตราร้อยละ 5

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 04 พ.ค. 2566
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 03 พ.ค. 2566
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 กระบวนการไต่สวน
1.1 เปิดไต่สวน 08 ก.พ. 2565 https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/Initiation%20Fatty%20Alcohols%20English.pdf
1.2 ผลชั้นที่สุด 07 ก.พ. 2566 https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/english%20signed.pdf
1.3 ประกาศเรียกเก็บอากร 04 พ.ค. 2566 03 พ.ค. 2571 04 พ.ค. 2566
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com