รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : CVD
ตะปู
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา
ประเภทของมาตรการ : CVD
ชื่อสินค้า : ตะปู
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา
CASE ID : CVD2031

พิกัดศุลกากร : 7317.00.55, 7317.00.65, 7317.00.75

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 USITC เปิดการไต่สวนด้านความเสียหาย 07 ม.ค. 2565 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-01-07/pdf/2022-00085.pdf
2 DOC เปิดการไต่สวนด้านส่วนเหลื่อมการอุดหนุน 26 ม.ค. 2565 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-01-26/pdf/2022-01509.pdf
3 USITC ประกาศผลการพิจารณาความเสียหายเบื้องต้น 18 ก.พ. 2565 https://www.govinfo.
4 DOC ประกาศเลื่อนวันประกาศผลส่วนเหลื่อมการอุดหนุน 03 มี.ค. 2565 https://www.govinfo.gov
5 DOC ประกาศผลการพิจารณาส่วนเหลื่อมชั้นต้น 07 มิ.ย. 2565 https://www.thaitr.go.th/storage/announcements/yaAHRD8TrA0Nn8FvfBOmOAB7tntXhOVH8cwgkror.pdf
6 USITC ประกาศแจ้งการเปิดรับฟังความคิดเห็น (Hearing) 21 มิ.ย. 2565 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-06-21/pdf/2022-12953.pdf
7 DOC ประกาศผลการพิจารณาอัตราส่วนเหลื่อมชั้นที่สุด 22 ส.ค. 2565 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-08-22/pdf/2022-18052.pdf
8 USITC ประกาศยุติการไต่สวน 08 ก.ย. 2565 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-09-08/pdf/2022-19428.pdf
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 6
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4739
อีเมล์ : tird.gvi@moc.go.th