รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : CVD
Copper Tubes and Pipes
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
ประเภทของมาตรการ : CVD
ชื่อสินค้า : Copper Tubes and Pipes
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
CASE ID : CVD2030

พิกัดศุลกากร : 7411.21.00, 7411.22.00, 7411.29.00

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทยถูกเรียกเก็บอากรตอบโต้การอุดหนุน ดังนี้

1. Kobelco and Materials Copper Tubes (Thailand) Co., Ltd. ไม่ถูกเรียกเก็บอากร

2. Loyal Hailiang Copper (Thailand) Co., Ltd. ไม่ถูกเรียกเก็บอากร

3. Fine Metal Technologies Public Company Limited ถูกเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 6.16 ของราคา CIF

4. รายอื่น ๆ ถูกเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 7.57 ของราคา CIF

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 กระบวนการไต่สวน
1.1 เปิดไต่สวน 25 ก.ย. 2563 http://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/Initiation%20Copper%20Tubes%20and%20Pipes%20English_0001.pdf
1.2 ผลชั้นที่สุด 31 ม.ค. 2565 30 ม.ค. 2570 https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/Copper%20tube%20NCV%20FF%20English_compressed.pdf
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com