รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : CVD
กุ้งแช่แข็ง (Certain Frozen Wamwater Shrimp)
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา
ประเภทของมาตรการ : CVD
ชื่อสินค้า : กุ้งแช่แข็ง (Certain Frozen Wamwater Shrimp)
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา
CASE ID : CVD2028

พิกัดศุลกากร : 0306.17.00.03, 0306.17.00.06, 0306.17.00.09, 0306.17.00.12, 0306.17.00.15, 0306.17.00.18, 0306.17.00.21, 0306.17.00.24, 0306.17.00.27, 0306.17.00.40, 1605.21.10.30, 1605.29.10.10

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 6
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4739
อีเมล์ : tird.gvi@moc.go.th