รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : CVD
สินค้าเม็ดพลาสติก (Bottle - Grade Polyethylene Terephthalate (PET) Resin)
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา
ประเภทของมาตรการ : CVD
ชื่อสินค้า : สินค้าเม็ดพลาสติก (Bottle - Grade Polyethylene Terephthalate (PET) Resin)
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา
CASE ID : CVD2027

พิกัดศุลกากร : 3907.60.0050

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 6
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4739
อีเมล์ : tird.gvi@moc.go.th