รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : CVD
Fiberboards
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
ประเภทของมาตรการ : CVD
ชื่อสินค้า : Fiberboards
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
CASE ID : CVD2026

พิกัดศุลกากร : 4411.12, 4411.13, 4411.14, 4411.92, 4411.93

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร

The product under consideration accordingly is, “fibre board of wood or other ligneous materials, whether or not bonded with resins or other organic substances”, Fibreboards is a type of engineered wood product that is made out of wood fibers. Types of fibreboard include medium-density fiberboard (MDF) and high-density fiberboard (HDF). Following are excluded from the scope of product under consideration

a) Flooring boards

b) Sunmica 

c) Insulation board

d) Coir boards

e) Jute fibre board

f) Moulded Door Skin

อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทย ถูกเรียกเก็บอากร CVD ดังนี้

1. บริษัท วนชัยกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์ จำกัด ถูกเรียกเก็บร้อยละ 18.54 ของราคา CIF

2. บริษัท พาเนล พลัส จำกัด และบริษัท พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ จำกัด ถูกเรียกเก็บร้อยละ 11.47 ของราคา CIF

3. บริษัท เมโทร เอ็มดีเอฟ จำกัด และบริษัท แอดวานซ์ ไฟเบอร์ จำกัด ถูกเรียกเก็บร้อยละ 8.29 ของราคา CIF

4. บริษัท อะโกร ไฟเบอร์ จำกัด และบริษัท กรีนไฟเบอร์ จำกัด ถูกเรียกเก็บอากรร้อยละ 0 ของราคา CIF

5. บริษัท ไวส์วูดส์ จำกัด ถูกเรียกเก็บอากรร้อยละ 13.90 ของราคา CIF

6. รายอื่น ๆ ถูกเรียกเก็บอากรร้อยละ 27.52 ของราคา CIF 

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 03 พ.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 02 พ.ค. 2569
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 05 พ.ย. 2562 http://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/Initiation%20Notification_Fiberboards.pdf
2 ผลชั้นที่สุด 03 พ.ค. 2564 02 มี.ค. 2569 https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/FF%20-%20Fiberboards%20NCV%20-%20dt.%2003.05.2021.pdf
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com