รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : CVD
Continuous Cast Copper Wire Rods
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
ประเภทของมาตรการ : CVD
ชื่อสินค้า : Continuous Cast Copper Wire Rods
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
CASE ID : CVD2015

พิกัดศุลกากร : 7407.10.10 7407.10.20 7408.11.90 7408.19.20 7408.19.90 7409.11 7409.19

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกไทย ถูกเรียเก็บอากรตอบโต้การอุดหนุน ดังนี้

1. บริษัท เอสอีไอ ไทย อิเล็คทริค คอนดัคเตอร์ จำกัด ร้อยละ 0 ของ landed value

2. รายอื่น ๆ ร้อยละ 3.46 ของ landed value

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 05 พ.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 04 พ.ย. 2567
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 10 ก.ย. 2561 http://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/Initiation_Notification.pdf
2 ผลชั้นที่สุด 05 พ.ย. 2562 04 พ.ย. 2567 http://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/FINAL%20NCV%20FF.pdf
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com