รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : CVD
หนังยางรัดของ (Rubber Bands)
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา
ประเภทของมาตรการ : CVD
ชื่อสินค้า : หนังยางรัดของ (Rubber Bands)
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา
CASE ID : CVD2007

พิกัดศุลกากร : 4016.99.3510, 4016.99.6050

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 25 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวน 27 ก.พ. 2561 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2018-02-27/pdf/2018-03922.pdf
2 ผลการไต่สวน 29 มี.ค. 2562 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-03-29/pdf/2019-06066.pdf
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 6
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4739
อีเมล์ : tird.gvi@moc.go.th