รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : CVD
โลหะซิลิคอน (Certain Silicon Metal)
ประเทศ : แคนาดา
ประเภทของมาตรการ : CVD
ชื่อสินค้า : โลหะซิลิคอน (Certain Silicon Metal)
ประเทศ : แคนาดา
CASE ID : CV2002

พิกัดศุลกากร : 2804.69.00.00

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 20 ก.พ. 2560 https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/sm22017/sm22017-ni-eng.html
2 ยุติการไต่สวน 18 ต.ค. 2560 https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/sm22017/sm22017-fd-eng.html
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 6
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4739
อีเมล์ : tird.gvi@moc.go.th