รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : CVD
ท่อเหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมัน (Certain Oil Country Tubular Goods: OCTG)
ประเทศ : แคนาดา
ประเภทของมาตรการ : CVD
ชื่อสินค้า : ท่อเหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมัน (Certain Oil Country Tubular Goods: OCTG)
ประเทศ : แคนาดา
CASE ID : CV2001

พิกัดศุลกากร : 7304.29.00.11 7304.29.00.19 7304.29.00.21 7304.29.00.29 7304.29.00.31 7304.29.00.39 7304.29.00.41 7304.29.00.49 7304.29.00.51 7304.29.00.59 7304.29.00.61 7304.29.00.69 7304.29.00.71 7304.29.00.79 7306.29.00.11 7306.29.00.19 7306.29.00.21 7306.29.00.29 7306.29.00.31 7306.29.00.39 7306.29.00.41 7306.29.00.49 7304.39.00.10 7304.59.00.10 7306.30.00.29 7306.30.00.39 7306.50.00.90 7306.90.00.10 7306.90.00.20

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 21 ก.ค 2557 https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/ad1404/ad1404-i14-de-eng.html
2 ยุติการไต่สวน 03 มี.ค. 2558 https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/ad1404/ad1404-i14-fd-eng.html
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 6
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4739
อีเมล์ : tird.gvi@moc.go.th