รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
Polystyrene
ประเทศ : สาธารณรัฐตุรกี
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Polystyrene
ประเทศ : สาธารณรัฐตุรกี
CASE ID : AD2274

พิกัดศุลกากร : 3903.19.00.00.00 และ 3903.90.90.00.00

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ อยู่ระหว่างการไต่สวน รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวน 14 พ.ค. 2567 14 พ.ค. 2567 ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบสอบถามได้ที่ https://ticaret.gov.tr/ithalat/ticaret-politikasi-savunma-araclari/damping-ve-subvansiyon/sorusturmalar/ds-teblig-no-2024-18-polistiren-cin-halk-cumhuriyeti-cin-tayvani-hindistan-cumhuriyeti-kore-cumhuriyeti-rusya-federasyonu-tayland-kralligi-polystrene-peoples-republic-of-china-chinese-taipei-republic-of-india-republic-of-korea-russian-federatio
1.1 แบบสอบถาม Exporter/Producer
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 5
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4740
อีเมล์ : tird.g5@moc.go.th