รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
เซลล์แสงอาทิตย์ (Crystalline Silicon Photovoltaic Cells: CSPV)
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : เซลล์แสงอาทิตย์ (Crystalline Silicon Photovoltaic Cells: CSPV)
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา
CASE ID : AD2272

พิกัดศุลกากร :

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ อยู่ระหว่างการไต่สวน รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร

พิกัดอัตราศุลกากร (HTSUS) จำนวน 2 พิกัด ได้แก่ 8541.42.0010 และ 8541.43.0010 และอาจรวมถึงพิกัดศุลกากรอีกจำนวน 2 พิกัด ได้แก่ 8501.61.0000 8507.20.80

อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 USITC เปิดไต่สวน 30 เม.ย. 2567 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-04-30/pdf/2024-09307.pdf
2 DOC เปิดไต่สวน 14 พ.ค. 2567 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-05-20/pdf/2024-11031.pdf
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 6
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4739
อีเมล์ : tird.gvi@moc.go.th