รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
ยางนอกชนิดอัดลมสำหรับรถบรรทุกและรถบัส (Truck and Bus Tires)
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : ยางนอกชนิดอัดลมสำหรับรถบรรทุกและรถบัส (Truck and Bus Tires)
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา
CASE ID : AD2262

พิกัดศุลกากร : ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรของสหรัฐฯ จำนวน 2 พิกัด ได้แก่ 4011.20.1015 และ 4011.20.5020 อย่างไรก็ตาม สินค้าดังกล่าวอาจถูกนำเข้าภายใต้พิกัดฯ 4011.90.1010, 4011.90.1050, 4011.90.2010, 4011.90.2050, 4011.90.8010, 4011.90.8050, 8708.70.4530, 8708.70.4546, 8708.70.4548, 8708.70.4560, 8708.70.6030, 8708.70.6045, 8708.70.6060, และ 8716.90.5059 ซึ่งอยู่ในขอบเขตสินค้าที่ถูกพิจารณาด้วยเช่นกัน

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ อยู่ระหว่างการไต่สวน รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 6
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4739
อีเมล์ : tird.gvi@moc.go.th