รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
อลูมิเนียมอัดขึ้นรูป (Aluminum Extrusions)
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : อลูมิเนียมอัดขึ้นรูป (Aluminum Extrusions)
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา
CASE ID : AD2261

พิกัดศุลกากร : จำนวน 21 พิกัด ได้แก่ 7604.10.1000, 7604.10.3000, 7604.10.5000, 7604.21.0010, 7604.21.0090, 7604.29.1010, 7604.29.1090, 7604.29.3060, 7604.29.3090, 7604.29.5050, 7604.29.5090, 7608.10.0030, 7608.10.0090, 7608.20.0030, 7608.20.0090, 7609.00.0000, 7610.10.0010, 7610.10.00.20, 7610.10.00.30, 7610.90.00.40 และ 7610.90.00.80

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ อยู่ระหว่างการไต่สวน รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 6
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4739
อีเมล์ : tird.gvi@moc.go.th