รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
กระเบื้องปูพื้น/ผนังที่ทำจากแก้ว
ประเทศ : สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : กระเบื้องปูพื้น/ผนังที่ทำจากแก้ว
ประเทศ : สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
CASE ID : AD2249

พิกัดศุลกากร :

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

14.57 $/ตารางเมตร

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน
1.1 ผลการไต่สวน 20 ธ.ค. 2564 19 ธ.ค. 2569
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 4
เบอร์ติดต่อ : 02 547 5080
อีเมล์ : tird4@moc.go.th