รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
Flexible Slabstock Polyol
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Flexible Slabstock Polyol
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
CASE ID : AD2238

พิกัดศุลกากร : 3907.20, 3907.29, 3907.99

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ อยู่ระหว่างการไต่สวน รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 กระบวนการไต่สวน
1.1 ประกาศเปิดไต่สวน 29 มี.ค. 2566 29 มี.ค. 2566 https://www.dgtr.gov.in/anti-dumping-cases/anti-dumping-investigation-concerning-imports-flexible-slabstock-polyol-0
1.2 ผลชั้นที่สุด 28 มี.ค. 2567
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com