รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
Aluminium Foil 80 micron and below
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Aluminium Foil 80 micron and below
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
CASE ID : AD2216

พิกัดศุลกากร : 7607.11.10, 7607.11.90, 7607.19.10, 7607.19.91, 7607.19.92, 7607.19.93, 7607.19.94, 7607.19.95, 7607.19.99, 7607.20.10

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการและอยู่ระหว่างการทบทวน รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร

Aluminium Foil whether or not printed or backed with paper, paper board, plastics or similar packing materials of a thickness of 80 micron and below (with permissible tolerances)” excluding the following:

(i) Aluminium foil of thickness ranging from 5.5 micron to 80 micron originating in China.

(ii) Alu Alu Laminate- Alu Alu Laminate of 40 - 50 mic in AA8079 & AA8021, is a multilayered opaque laminate where Aluminium foil and is backed with plastic film on both side with adhesives; for use in packing capsules/tablets.

(iii) Ultra Light Gauge Converted- Ultra Light Gauge Converted is an Aluminium foil having thickness of 5.5 6 mic to 7 mic which and is backed with kraft paper & scrim, or glass cloth, whether plain or printed for use in insulation, spices packing, thermal fluid lines covering and tea bags application.

(iv) Aluminium Foil Composite- Aluminium foil laminated with or backed with Kraft paper and glass scrim or glass cloth with or without poly ethylene, whether printed or not printed. Aluminium foil laminated with or backed with Kraft paper however is within the scope of the product under consideration and proposed measures.

(v) Aluminium foil for capacitors width below 500 mm- Aluminium foil for capacitors is an Aluminium foil of 5 micron gauge with width below 500 mm 99.35% purity, for use in electrical equipment such as radios, televisions, telephones, computers, microwave ovens, electrical welders, magnetos, electronic testing equipment, copy machines, air conditioners, automobiles, fluorescent lights, mercury vapour street lamps, power transmission equipment, electric motors, control units, and similar articles.

(vi) Etched or formed Aluminium Foils- Etched or formed Aluminium Foils is Aluminium Foil meant to be used in the manufacture of Electrolytic Capacitor.

(vii) Aluminium composite panel- Aluminium composite panel is a non-aluminium core (often PE) bonded between two thin layers of aluminium, for use in facade cladding and signage.

(viii) Clad with compatible non clad Aluminium Foil- Clad with compatible non clad Aluminium Foil is a corrosion-resistant Aluminium sheet formed from Aluminium surface layers metallurgically bonded to high-strength Aluminium alloy core material for use in engine cooling and air conditioner systems in automotive industry; such as radiator, condenser, evaporator, intercooler, oil cooler and heater.

(ix) Aluminium Foil for beer bottle- Aluminium Foil of 10.5 micron with rough surface and perforated whether printed or not; to be used in beer bottle.

(x) Aluminium- Manganese- Silicon based and/ or clad Aluminium- Manganese- Silicon based alloys, whether clad or unclad- with post brazing yield strength greater than 35 MPA, falling under tariff heading 7607 for use in heat exchangers including radiators, charge air coolers, condensers, oil coolers, heater cores, evaporators, heat ventilation and air conditioning (HVAC) systems and parts thereof.

(xi) Aluminium Foil Adhesive Tapes - Adhesive tape is Aluminium foil (< 80 mic) single side or both sides coated with adhesive for use as tape.

(xii) Color coated aluminium foil - aluminium foil with either PE(polyester) coating of PVDF(flourine Carbon), coating falling under CTH 7607.

อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทย ถูกเรียกเก็บอากร AD ดังนี้

1. Thai Ding Li New Materials Co., Ltd. ถูกเรียกเก็บ 100.07 เหรียญสหรัฐต่อตัน

2. Dingheng New Materials Co., Ltd ถูกเรียกเก็บ 100.07 เหรียญสหรัฐต่อตัน

3. Loften (Thailand) Co., Ltd. ถูกเรียกเก็บ 93.53 เหรียญสหรัฐต่อตัน

4. Varopakorn Public Company Limited ถูกเรียกเก็บ 178.47 เหรียญสหรัฐต่อตัน

5. รายอื่น ๆ ถูกเรียกเก็บ 339.93 เหรียญสหรัฐต่อตัน

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 16 ก.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 15 ก.ย. 2569
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 การกำหนดใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
1.1 เปิดไต่สวน 20 มิ.ย. 2563 http://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/Final-Initation%20Notfication_English_Aluminium%20Foil.pdf
1.2 ผลชั้นที่สุด https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/FF%20Aluminium%20Foil%2080%20NCV.pdf
1.3 ประกาศเรียกเก็บอากร 16 ก.ย. 2564 15 ก.ย. 2569 16 ก.ย. 2564
2 ทบทวนอัตราอากร
2.1 เปิดทบทวน 29 มี.ค. 2567 30 มี.ค. 2567
2.2 คำขอฯ ฉบับเปิดเผย
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com