รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
Phenol
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Phenol
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
CASE ID : AD2211

พิกัดศุลกากร : 2907.11

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

ประเทศไทยถูกเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดชั่วคราวสำหรับสินค้าจากประเทศเทศไทยเท่ากับส่วนต่างของราคานำเข้าในกรณีที่นำเข้ามาต่ำกว่าราคาอ้างอิงที่กำหนด คือ 990.83 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน

 

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 28 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com