รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
Biaxially Oriented Polypropylene (“BOPP”)
ประเทศ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Biaxially Oriented Polypropylene (“BOPP”)
ประเทศ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
CASE ID : AD2201

พิกัดศุลกากร : 3920.20.10 และ 3920.20.91

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

ไทยถูกเรียกเก็บอากร AD ในอัตราร้อยละ 12.23-20.35

1. A.J. Plast Public Company Limited    อัตราร้อยละ 17.30

2. SRF Industries (Thailand) Co., Ltd.     อัตราร้อยละ 12.23 (New Exporter)

3. ผู้ผลิตรายอื่นๆ                                  อัตราร้อยละ 20.35

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 23 ก.ค 2563
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 22 ก.ค 2568
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวน 05 ส.ค. 2562
2 ประกาศบังคับใช้มาตรการชั่วคราว เป็นเวลา 120 วัน 25 มี.ค. 2563 ไทยถูกบังคับใช้มาตรการชั่วคราว เป็นระยะเวลา 120 วัน โดยถูกเรียกเก็บอากรชั่วคราวในอัตราร้อยละ 20.35
3 ประกาศผลการไต่สวนชั้นที่สุด 23 ก.ค 2563 22 ก.ค 2563 ไทยถูกบังคับใช้มาตรการเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยถูกเรียกเก็บอากร AD ในอัตราร้อยละ 17.30-20.35
4 ประกาศเปิดทบทวนอัตราอากรเฉพาะรายและขอบเขตสินค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.trav.gov.vn/default.aspx?page=news&do=detail&id=22d01bf0-9628-4893-9025-0f6a80ac2ad9
5 ประกาศผลการทบทวนการบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป (First Review) 22 ก.ค 2565 22 ก.ค 2568 ไทยถูกเรียกเก็บอากร AD ในอัตราร้อยละ 17.30-20.35 เท่าเดิม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.trav.gov.vn/default.aspx?page=news&do=detail&id=90573bd9-587b-45d7-936c-365d6b78f599
6 การทบทวนอัตราอากรของผู้ส่งออกรายใหม่ (New Exporter)
6.1 ประกาศเปิดทบทวนอัตราอากรของผู้ส่งออกรายใหม่ (New Exporter) 14 พ.ย. 2565
6.2 ผลการทบทวนอัตราอากรของผู้ส่งออกรายใหม่ (New Exporter) 02 มิ.ย. 2566 บริษัท SRF Industries (Thailand) Co., Ltd. ถูกกำหนดให้ถูกเรียกเก็บอากร AD ในอัตราร้อยละ 12.23 โดยมีผลบังคับใช้หลังจาก 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย. 2566 (บังคับใช้ในวันที่ 17 มิ.ย. 2566)
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 2
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4722
อีเมล์ : tird2@moc.go.th