รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
Ethenolamines (EA)
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Ethenolamines (EA)
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน
CASE ID : AD2169

พิกัดศุลกากร : 2922.1100, 2922.1200, 2922.1310

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

สินค้าที่ผลิตจากบริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด ถูกเรียกเก็บอากรในอัตราร้อยละ 37.6

สินค้าที่ผลิตจากรายอื่น ๆ ถูกเรียกเก็บอากรในอัตราร้อยละ 37.6

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 30 ต.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 29 ต.ค. 2566
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวน 30 ต.ค. 2560
2 ผลการไต่สวนชั้นที่สุด 30 ต.ค. 2561 29 ต.ค. 2566
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 7
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4742
อีเมล์ : tird7@moc.go.th