รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
Ethylene Vinyl Acetate (EVA) Sheet for Solar Module
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Ethylene Vinyl Acetate (EVA) Sheet for Solar Module
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
CASE ID : AD2157

พิกัดศุลกากร : 3901.30 3920.10 3920.62 3920.99 3921.90

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 21 ก.พ. 3105
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 20 ก.พ. 3110
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน
1.1 เปิดไต่สวน 04 เม.ย. 2561 http://www.dgtr.gov.in/anti-dumping-cases/anti-dumping-investigation-concerning-imports-%E2%80%9Cethylene-vinyl-acetate-eva-sheet
1.2 ข้อมูลแสดงรายละเอียดคำขอ
1.3 ผลชั้นที่สุด 21 ก.พ. 2562 20 ก.พ. 2567
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com