รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
Non-Plasticized Industrial Grade Nitrocellulose excluding Nitrocellulose Damped in Ethanol and Waterwet
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Non-Plasticized Industrial Grade Nitrocellulose excluding Nitrocellulose Damped in Ethanol and Waterwet
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
CASE ID : AD2156

พิกัดศุลกากร : 3912.20.19

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

ประเทศไทยถูกเรียนเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด ดังน้

1. Nitro Chemical Industry Limited and Nobel Nc Co., Ltd. ในอัตรา 0.567 USD/KG

2. รายอื่นๆ ในอัตรา 0.906 USD/KG

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 31 ธ.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 30 ธ.ค. 2566
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน
1.1 เปิดไต่สวน 10 เม.ย. 2561 http://www.dgtr.gov.in/anti-dumping-cases/anti-dumping-duty-investigation-concerning-imports-%E2%80%9Cnon-plasticized-industrial
1.2 ข้อมูลแสดงรายละเอียดคำขอ
2 ผลชั้นที่สุด 31 ธ.ค. 2561 30 ธ.ค. 2566 http://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/Nitrocellulose_Final_Finding-English.pdf
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com