รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
Certain Epoxy Resins
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Certain Epoxy Resins
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
CASE ID : AD2155

พิกัดศุลกากร : 3907.30.10 3907.30.90

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน
1.1 เปิดไต่สวน 04 เม.ย. 2561 http://www.dgtr.gov.in/anti-dumping-cases/anti-dumping-investigation-concerning-imports-%E2%80%9Ccertain-epoxy-resins-originating
1.2 ข้อมูลแสดงรายละเอียดคำขอ
1.3 ยุติการไต่สวน 15 ม.ค. 2562 15 ม.ค. 2562
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com